Onze trainingsaanpak

Het volgen van een training ontwikkelt kennis en vaardigheden die nodig zijn voor duurzame gedragsverandering. In onze trainingsaanpak maken we je eigenaar van jouw eigen ontwikkeling. We helpen de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. Dit doen we door onze opzet en huiswerkopdrachten, maar ook door voorafgaand aan de training een ‘coach on the job’ aan te wijzen die het leren in de praktijk stimuleert en monitort.

Werkwijze trainers

Onze trainers laten de leerstof aansluiten op jouw leerstijl. We bieden realistische uitdagingen die rekening houden met de context waarbinnen jij werkzaam bent. Diepgang en humor wisselen elkaar af, binnen een sfeer die veilig en uitdagend is. Hierdoor kan je meteen oefenen met nieuw gedrag, eventuele belemmerende overtuigingen ervaren en deze vervangen door helpende gedachten. Helpende gedachten maken het aanleren van nieuwe vaardigheden makkelijker. Onze trainers helpen jou op een aansprekende, confronterende en coachende manier om de materie eigen te maken.