Aanbod trainingen voor accountants

Een oordeel of advies krijgt pas waarde als mensen het accepteren, als het mensen in beweging brengt. En dat gaat over communicatie. Wij hebben hiervoor een trainingsaanbod voor accountants ontwikkeld. Voor accountants in business, openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants. De inhoud van deze trainingen is toegespitst op de praktijk. Onze trainers hebben ruime ervaring met het opleiden en coachen van accountants. Zij zijn ook allemaal betrokken bij de uitvoering van verplichte NBA-trainingen.

Bekijk hieronder alle trainingen.