Motor van participatie

Top-down sturing van medewerkers en tegenstand van medezeggenschap werkt in deze omstandigheden niet. Bouwen op je Human Capital en hen ontwikkelen werkt wel.

Medezeggenschappers hebben een uniek perspectief dat ze kunnen inzetten om organisatieontwikkeling te stimuleren. Dan wordt medezeggenschap de mooiste rol die er is: een manier om medewerkers en managers invloed te geven op de organisatie en ze positief te betrekken.